Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevresel sorunlara davranişsal çözümler geliştirilmesinde sosyal pazarlamanin kullanilmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
631
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin, çevreyi olumsuz etkileyen alışkanlıklarını değiştirmesi ve yeni çevreci davranışlar geliştirebilmesi yaşamın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için kaçınılmaz olmuştur. İçinde yaşadığımız dünya tektir, ancak dünyamız özellikle sanayileşme ve kentleşme ile birlikte büyük çevresel hasarlar görmüştür ve görmeye de devam etmektedir. Mevcut haliyle yerkürenin taşıma kapasitesinin aşılmış olması tüketicilerin bugünden itibaren çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemelerini daha da önemli bir hale getirmiştir. Bu nedenle, toplumda dünyanın kaynaklarının sürdürülebilirliği için doğrudan davranış değişikliği oluşturabilmeye yönelik bilimsel çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışmada, sürdürülebilir tüketim, çerçevesinden, topluluklarda çevreci davranışın nasıl geliştirilebileceği konusu araştırılmıştır. Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama yaklaşımından (TTSP) yararlanılan bu çalışmanın saha çalışması, üniversite personeli (akademik ve idari) ile gerçekleştirilmiştir. Topluluklarda çevreci davranış geliştirilmesinde, topluluk tabanlı sosyal pazarlamanın etkinliğini ölçmek üzere, fakülte binalarında deneysel bir uygulama yapılmıştır. Çalışma sürecinde, toplulukta çevreci davranışın (atık kâğıtların geri dönüşümü) geliştirilebilmesi için somut engeller ve soyut engeller belirlenmiş ve bunlar planlı olarak ortadan kaldırılmıştır. Araştırmada kontrollü ortamda deneysel serim uygulanmıştır. Deney uygulaması öncesinde ve sonrasında çöpe atılan ve ayrıca temiz olarak biriktirilen atık kâğıtlar tartılmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası elde edilen ölçümler karşılaştırılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlar atık kâğıt geridönüşümü davranışı değişiminde tam bir başarı olarak değerlendirilebilir. 

Özet İngilizce :

For a sustainable life, changing habits of consumers that negatively affect the environment and developing new environmental-friendly behavior is inevitable. The planet that we live in is unique but, it was faced with enormous environmental damages and harmful effects of industrialization and urbanization both yesterday, today and especially tomorrow. Acceptance of environmental friendly life styles by consumers becoming more important every single day due to exceeded carrying capacity of the planet. Therefore, scientific research about behavioral changes for sustainability is nedeed more than today.  In this study, community-based social marketing approach was used to improve environmentally-conscious behavior in communities, within the sustainable consumption behavior perspective. The field study is conducted with Çukurova University staff (academiscs and officers). The research was planned as an experimental design, in order to estimate the possible outcomes of community based social marketing (CBSM) implications on a specific community. During this study, to develop environmental-friendly behavior (recycling of waste paper), we determine tangible and intangible barriers and then we eliminate these barriers from the current environment. We have weighed the total waste paper in the garbage and recycled paper before and after the experimental settings and we have compared these measuremnets as a result. The results can be announced as a total success in paper recycling behavior change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :