Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çeşitli iklim ve ürün verileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ve veri zarflama analizi yöntemleri ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Kafkas Üniversitesi Kağızman MYO2, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler3, Osmaniye Korkutata Üni
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Kanonik korelasyon analizi (KKA), her birinde çok sayıda değişken bulunan, iki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısını inceler. Veri Zarflama Analizi (VZA) ise benzer yapıları olan, çoklu girdi-çıktıya sahip örgütsel birimlerin göreli etkinliklerini ölçmede kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada kullanılan iklim verileri KKA'da bağımsız değişken, VZA'da ise girdi seti olarak, ürün verileri ise KKA'da bağımlı değişken, VZA'da ise çıktı seti olarak alınmıştır. İki değişken seti arasındaki ilişkinin yapısı KKA ile belirlenirken, VZA ile değişkenlere bağlı olarak bölgeler arasındaki etkinliklerin araştırılması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Canonical correlation analysis (CCA) is a multivariate statistical technique that can be used to determine the relationship between two multiple variable sets. Data envelopment analysis (DEA) is based on the evaluation of similar decision units' relative efficiencies. In this paper, data of climate are counted as independent variety in CCA and income in DEA; data of products are counted as dependent variety in CCA and outcome in DEA. While the structure of relationship between the two sets of variaties are defined by CCA, at the same time by using DEA it is aimed to search the relative efficiencies between the areas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :