Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzları ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Erzurum'daki bankalarda çatışma konusunu araştırmak ve çatışma yönetim tarzları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çatışma yönetimi, birey ve örgüt gelişimi için pozitif sonuçlara ulaşmayı ve negatif sonuçları engellemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada "çatışmanın nedenleri" ve "çatışma yönetim tarzları" adında iki ölçekten oluşan bir anket uygulanmıştır. Kamu ve özel bankadan toplam 90 çalışana anket tamamlattırılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çalışanların demografik özellikleri ile onların tercih ettikleri çatışma yönetim tarzları arasında pozitif bir ilişki vardır. Elde edilen bulgular çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzı arasındaki ilişkileri analiz edecek ve gelecekteki araştırmalara yön verebilecektir.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to determine conflict's subject in the banks in Erzurum and to analyze the relationship between conflict management styles. Conflict management aims to reach pozitive results for personal and organizational development and to prevent negative results. For that purpose, in this study, a questionnaire, which is composed of two scales, namely causes of "Conflict" and "Conflict Management Styles", was applied. A total of 90 employees from government and private bank's employees completed questionnaires. According to the findings; employees's demographic characteristics have a positive relationship with conflict management styles that they prefer. The results of this study will analyze the relationship on causes of conflicts and conflict management styles and can lead the way for the future researches

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :