Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çatışma yönetim stratejisinin tahmin edicileri olarak örgütsel kültür tipleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Her örgütü karakterize eden özellikler farklıdır ve bu farklılığın asıl kaynaklarından birisi de, örgütsel kültürdür. Her örgüt, kendine özgü bir kültür anlayışına sahiptir. Bu nedenle örgüt içerisinde ortaya çıkan çatışmanın yönetilmesinde, örgütsel kültürün de dikkate alınması gerekecektir. Buradan hareketle çalışmamızın temel amacı, örgüt yöneticileri tarafından çoğunlukla tercih edilen çatışma yönetim stratejisi ile örgüt çalışanları tarafından baskın olarak algılanan örgütsel kültür tipi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylece çatışma yönetim stratejisinin belirlenmesinde, örgütsel kültür tipinin herhangi bir etkisinin olup olmadığı test edilmiş olacaktır. Çalışma, ankete dayalı bir alan araştırmasıdır ve Erzurum ilinde faaliyet gösteren bir firmada çalışan toplam 146 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, firma çalışanları tarafından baskın olarak algılanan örgütsel kültür tipinin pazar kültürü olduğunu ve firma yöneticileri tarafından çoğunlukla tercih edilen çatışma yönetim stratejisinin ise problem çözme olduğunu göstermiştir. İleri sürülen hipotez testi ispatlanmıştır. Buna göre yöneticiler, çatışma yönetim stratejisini belirlerken, çalışanların algıladıkları örgütsel kültür tipinden etkilenmektedirler.

Özet İngilizce :

The features which are characterized each organization are different and also one of the major sources of this difference is organizational culture. Each organization has an own sense of culture. Therefore, the organizational culture should be also considered to manage the conflict that emerged in organization. Thus, the main purpose of our study is to examine the relationship between the conflict management strategy commonly preferred by managers and the organizational culture type dominantly perceived by employees. Thereby, whether there is any effect of organizational culture type on determining the conflict management strategy would have been tested. The study is based on survey research and it was applied on total 146 persons who working at a firm is service in Erzurum. The results of the research showed that the organizational culture type is the market culture dominantly perceived by employees and the conflict management strategy is the problem solving commonly preferred by managers. The hypothesis that claimed has been proved. In this case, the managers are affected by perceiving organizational culture type of employees when they determine the conflict management strategy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :