Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışmaya tutkunluk: iş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır; bir taraftan çalışmaya tutkunluk kavramı için geliştirilen ölçeği (UWES) Türkçe'ye uyarlamak ve faktör geçerliliğini test etmek; diğer taraftan iş gereklilikleri/kaynaklarının çalışmaya tutkunluk ile ilişkilerini incelemektir. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle, hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışan toplam 279 kişiden elde edilen veriler, çalışmaya tutkunluk ölçeğinin Türkçe versiyonunun faktör geçerliliğini desteklemiş ve yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Değişkenler arası ilişkilere ait bulgular, iş yükü ile esnek çalışma saatlerinin çalışmaya tutkunlukla ilişkilerinde iş-aile çatışmasının ara değişken olduğuna dair kurulan hipotezleri kısmen desteklemiştir.

Özet İngilizce :

The present study aimed, on the one hand, to adjust Utrecht work engagement scale (UWES) into Turkish through analyzing its reliability and factorial validity; and on the other hand to examine the relation of job demands/resources to work engagement. The data were collected through convenience sampling method from 279 employees working in organizations functioning in the service sector. The results revealed that the Turkish version of UWES has sufficient reliability and factorial validity. The findings related to relations between variables partially supported two of the three hypotheses that work-to-family conflict mediates the impact of both work overload and time flexibility on work engagement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :