Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma sermayesi-kârlılık ilişkisinin imkb örneğinde 1996-2005 dönemi analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu Çalışmanın amacı, Türkiye ölçeğinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'na kayıtlı işletmelerde çalışma sermayesi ile brüt kâr arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmanın veri seti, İMKB üyesi 120 adet üretim ve ticaret işletmesinin yıllık verilerinden oluşan ve 1200 gözlemi kapsayan panel veri setidir. Finansal nitelikli faaliyet gösteren işletmeler çalışma dışında tutulmuştur. Çalışmada araştırma yöntemi olarak En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) uygulanmış, kurgulanan modellerin spesifikasyonlarında Sabit Etkiler Modeli dikkate alınmıştır. Çalışmada kurgulanan modellerde, İMKB'ye kayıtlı işletmelerde farklı değişkenlerle farklı düzeylerde ifade edilen çalışma sermayesinin, brüt kârlılık oranları ile ilişkilerinin teorik beklentiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca kurgulanan modellerde, çalışma sermayesi değişkenleri ile brüt kârlılık arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the relation between working capital and gross profit at the enterprises which registered in Istanbul Stock Exchange (ISE) in Turkey. The dataset of the study is a panel dataset including annual data of 120 production and trade companies, as well as 1200 observations. Enterprises that carry on financial activities are excluded from present research. The study applies Least Squares Method (LSM) for research, and Fixed Effects Model was taken into account during specifications of built models. The models built in present study reveal that the working capital, which is expressed at different levels with different variants in enterprises within ISE, is compatible with theoretical estimates when it comes to its relation with gross profit ratio. Besides, a negative relation between variants of working capital and gross profits is found in the built models.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :