Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların “örgütsel ses ve sessizlik” algılamalarının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: kamu ve özel sektörde bir araştırma

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, Gemerek MYO.2
Görüntülenme :
1001
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, kamu ve özel sektör çalışanlarının "örgütsel ses ve sessizlik" algılamalarını demografik nitelikler açısından araştırmaktır. Araştırma, Sivas İlinde 434 kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde yapılmıştır. Veriler, anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde açıklayıcı faktör analizi, madde-toplam ölçek korelasyonu, alt ve üst % 27'lik gruplar arasındaki farklılık için t-testi, ANOVA analizi ve Cronbach Alpha testi uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda "örgütsel ses" ve "örgütsel sessizlik" ölçekleri geliştirilmiştir. Cinsiyete göre çalışanların örgütsel ses algılamalarında, statü durumuna göre de örgütsel sessizlik algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Pozisyon durumuna ve sektöre göre ise çalışanların hem örgütsel ses hem de örgütsel sessizlik algılamalarında önemli farklılıklar görülmüştür

Özet İngilizce :

The purpose of study is to investigate public and private sector employees' "organizational voice and silence" perceptions in terms of demographic characteristics. The research was carried out with 434 public and private sector employees in Sivas. Data were collected through questionnaire method. Exploratory factor analysis, item-total scale correlations, t-test, ANOVA analysis and Cronbach's Alpha test was applied to evaluate data. "Organizational voice" and "organizational silence" scales have been developed as a result of the analysis. There were significant differences in employees' perceptions of organizational voice by gender and organizational silence by status. There were also significant differences in employees' perceptions of organizational voice and silence by position and sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :