Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalişanlarin demografik değişkenleri açisindan tükenmişlik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi2
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi olan tükenmişlik sendromu hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere sahip bir olgudur. Bu çalışmada, bireyleri fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden olumsuz etkileyen tükenmişlik konusu ele alınmış ve çalışanlarda mesleki tükenmisliğe iliskin teorik çerçeve çizilmistir. Çalışmada ayrıca Kars ilinde görev yapan 173 banka çalışanının yasadığı tükenmişlik düzeylerini saptamak, demografik değişkenler ile tükenmislik düzeyleri arasındaki iliskiyi tespit etmek ve bu noktadan hareketle tükenme sorununun kaynagını belirleyerek soruna çözüm önerileri getirmek amaçlanmıstır.
Elde edilen bulgular, uygulanan Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin demografik değişkenlere göre farklılaştığını ve demografik değişkenlerle tükenmişliğin alt boyutları arasında bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. Buna göre çalışanların tükenmişliklerinin orta düzeyde olduğu, tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenmenin orta düzeyde, kişisel başarının düşük düzeyde, duyarsızlaşmanın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışanların bazı demografik değişkenleri bakımından tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu, bazı değişkenleri bakımından tükenmişliklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Burnout syndrome is a phenomenon that negatively affects the working life on both personal and organizational aspects. This study addressed the theoretical framework of professional burnout syndrome that affects individuals physically, mentally and emotionally. The aim of this study was to identify the burnout levels of 173 bank employee in Kars province, to evaluate the relationship between demographic variables and burnout level and finally, by determining the origin of burnout problem, to create coping methods with burnout syndrome. The findings showed that the Maslach Burnout Scale differed according to the demographic variables and there was a relationship between subdimensions of burnout and demographic variables. As a result of analysis, it was determined that burnout levels of employee was at moderate level. Considering the sub-dimensions of burnout, emotional burnout and depersonalization were at moderate level whilst the personal accomplishment was at low. Consequently, burnout levels of the employee were found to be moderate in terms of some demographic variables and low in terms of some other variables. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :