Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği: türkiye’nin zamanlararası borçlanma kısıtının testi (1980–2004)

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Zamanlararası bütçe kısıtı Kuramı 1980–2004 dönemi için Türkiye'nin kamu açıklarına uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı bütçe açıklarından doğan kamu borcunun Türkiye'nin cari politikasının sürdürülebilirliğini tehdit edip etmediğini ortaya koymaktır. Kişi başına ve GSMH nın oranı olarak ifade edilen reel hükümet gelir ve harcamaları ile bütçe açığının çok büyük olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bütçe açığının sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Theory of intertemporal budget constraints is applied to public deficits of Turkey for 1980-2004 periods. The aim of this study is demonstrate if the public debt arisen from deficit budget policies has impend sustainability of current economic policies of Turkey. By means of the reel government revenues and expenditures taken as the rate of GNP and in per capita terms, it is tested if budget deficits are too large. The results obtained have demonstrated that budget deficits are sustainable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :