Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık analitik hiyerarşi yöntemi ile çok kriterli stratejik tedarikçi seçimi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1, Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

: Günümüz işletmelerinde tedarikçi seçimi doğal olarak çok önemli bir problemdir. Özellikle de artan rekabet ortamında işletmeler uzun dönemli tedarikçi ilişkisini tercih etmektedirler. Bu ilişkinin uzun dönemli olabilmesi için işletmenin stratejik kararlar alması vazgeçilmezdir. İşletme tarafından verilen stratejik kararlar uzun dönemler için alınır ve bu kararlarda bir belirsizlik söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, stratejik kararların göz önünde bulundurulduğu belirsizlik ortamında tedarikçi seçiminin bulanık analitik hiyerarşi yöntemi ile belirlenmesidir. Bu nedenle Türkiye’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren büyük bir işletmenin tedarikçilerinin seçimi için karar vermede önemli role sahip kişiler ile değerlendirmeler yapılmıştır. Böylece işletmenin mevcut tedarikçileri arasından hangisi/hangileri ile uzun süreli işbirliği içinde çalışması gerektiği stratejik boyutlar ile tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

As natural, supplier selection is very important in our contemporary businesses. Businesses especially prefer long term relationship with their suppliers in increased competition environment. For making it, it is necessary to make strategic decisions. These decisions are for long term and have uncertainty. The purpose of this study is to make clear to determine the suppliers by using fuzzy analytic hierarchy process when working in an uncertainty situation. For this reason, we have made some evaluations with the persons who have important role in a big Turkish Furniture the furniture production unit about this firm’s supplier selections decisions. Thus, we have found the reality about how the businesses necessarily work their suppliers for a long term in cooperation with and which suppliers are favorable such cooperation in connection with strategic consideration

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :