Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojisi tutumları farklı üniversite personelinin bilişim teknolojisi becerilerinin

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada bilişim teknolojisi (BT) tutumları farklı olan üniversite personelinin BT becerileri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2007 yılında İnönü Üniversitesi'nde çalışan 496 personel oluşturmuştur. Veriler; "BT Beceri Ölçeği", "BT Tutum Ölçeği" ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde İki Yönlü Varyans Analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; BT tutumu, cinsiyet, yaş, eğitim, kadro, yabancı dil ve çalışılan birimin BT becerisine temel etkileri anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, BT tutumuyla yabancı dilin ortak etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, information technology (IT) skills of university personnel, whose IT attitudes are different, have examined by various variables. The sample of the research is consisted of 496 staffs working for İnönü University during 2007. IT Skills Scale, IT Attitudes Scale and Personal Data Form are used in the study. The data are analyzed by Two-Way Variance Analysis. As a result, the basic effects of IT attitudes, gender, education, staff, foreign language and department on IT skills are found significant. Besides, common effects of the IT attitude and foreign language are found significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :