Cilt: 1 Sayı : 1
EKONOMİK KALKINMA VE BÜYÜME İÇİN BİR FIRSAT OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLER
Halil Cem Sayın,Bahriye Zümrüt ERGİN

1.4K 129

Öz Girişimcilik ülkelerin ekonomik ve sosyalgelişmelerinin en önemli temel dinamiklerinden biridir. Girişimciliğin ekonomikbüyümeye katkı sağlaması, girişimci sayısı artış gösteren ülkelerin, işsizlikoranlarında da büyük düşüşler sağlaması girişimcilik potansiyeline sahipbireylerin ortaya çıkarılmasını zorunluluk haline getirmiştir.Kadınlar toplumsal ve ekonomik yaşamın çokönemli bir parçasıdırlar. Kadınların özellikle kırsal alanda hem kendileri hemde aileleri ve çevreleri için yaşamı yeniden üretme konusunda büyük çabalarıbulunmaktadır. Bu nedenle, kadınların öncelikle kırsal alanlarda kendiöncelikleri etrafında örgütlenmelerini kolaylaştıracak yaklaşım ve çabalaraihtiyaç vardır. Dolayısıyla, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal anlamdaülkeye getirdiği kazanımlarının daha gerçekçi ve geleceğe yönelik olarakdeğerlendirilmesi gerekmektedir.Bu çalışmada, girişimcilik - kırsal kalkınmave kadınlar ekseninde dünyada ve Türkiye’de mevcut durum incelenerek kadıngirişimcilerin sorunları, başarı örnekleri, kırsal alanda kadın girişimciliğikonuları ele alınmış, kadın girişimcilerin kırsal kalkınma ve gelişmede birfırsat haline dönüştürülmesine yönelik öneriler ortaya konulmuştur. Bu bağlamda kırsal alanlarda tarıma veturizme dayalı iş kollarında kadın girişimciliğinin özendirilmesi, yerelkaynakların harekete geçirilmesi ve etkin kullanımı önemlidir. Türkiye’ninsosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayıgerçekleştirebilmek için ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısınıarttırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmek ve onları dünya ilebütünleştirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, kadın girişimcilere özelkoşullarda kredi desteğinin sağlanması, iş yeri açma ve kapama işlemleriyleilgili bürokrasinin azaltılması, danışmanlık ve eğitim destek hizmetlerininsunulması, bilgisayar enformasyon teknolojilerinden faydalanma olanaklarınınartırılması gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Turizm, Kırsal Kalkınma

Kaynakça

Arslan, G. E. (2013). Ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 2, 45-52.
Halil Cem Sayın,Bahriye Zümrüt ERGİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.