Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulması açısından inovasyonun önemi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde inovasyon üstlendiği rol itibarıyla önemli bir rekabet aracı haline dönüşmüştür. Yaşanan yoğun rekabei süreç zaman içinde ekonomilere yansımış, bunun sonucu olarak faaliyet gösteren firmalar hem bilgi ekonomisinin bir aktörü olmak hem de rakiplerine üstünlük kurma arzusu içine girmişlerdir. Bu anlamda ekonomi ve ilgili aktörlerin inovasyon kavramı üzerinde yoğunlaşması gerekliliği de gün yüzüne çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi ekonomilerinde rekabet gücü oluşturulması pesrpektivinde Türkiye'nin inovasyon yapısını analiz etmek ve ülkemizin inovasyon yapan ülkeler içerisindeki durumunu ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Today, the role of innovation has turned into an important competitive tool. Intense competition in the process has reflected economies over time. As a result of this firms involved in desire to operating as being an actor in the knowledge economy as well as establish superiority on their competitors. Thus, economy and related actors need to focus on the concept of innovation has emerged. This study analyzes Turkey's innovation structure and to determine the status of our country's innovation level in innovative countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :