Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beş faktör kişilik özelliklerinin çalışanların çatışma yönetim tarzlarına etkisi: savunma sanayiinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığ1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Çatışma yönetim tarzları, bireylerin çatışmaların çözümlenmesi sürecinde sergiledikleri davranışlarla ilgilidir. Bireylerin çatışma tarzlarını ise farklı değişkenlerin etkilediği bilinmektedir. Kişilik özellikleri de çatışma yönetim tarzına etki eden önemli değişkenlerden birisidir. Bu kapsamda çalışmada, kişilik özelliklerinin çalışanların çatışma yönetim tarzlarına etkisini belirlemek amacıyla savunma sanayi işletmelerinde çalışan 304 bireyle alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, beş faktör kişilik özellikleri ile bireylerin çatışma yönetim tarzları arasında önemli ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Özellikle, uyumluluk kişilik özelliği ile işbirlikçi, uzlaşmacı, yardımsever ve geri çekilen çatışma yönetim tarzları arasındaki anlamlı ve pozitif ilişkiler dikkat çekmektedir.

Özet İngilizce :

Conflict management styles are related with the behaviors which individuals display during the process of conflict resolution. It is known that individual conflict styles are influenced by different variables. Personality traits are one of the important variables that influence the conflict management styles. Within this context, this study was carried out on 304 employees’ who work at institutions in defense industry in order to find the influence of personality traits on conflict management styles. The research results show significant relationship between five-factor personality traits and individual conflict management styles. Particularly the relationship between the personality trait “agreeableness” and integrating, compromising, obliging and avoiding conflict management styles are significantly meaningful and positive

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :