Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankaların kredi kartı puan uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1, Mehmet Akif Ersoy üniversitesi, Burdur MYO2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bankalar, müşterilerine daha iyi kredi kartı hizmeti sunabilmek için puan, ikramiye, prim, hediye vb. adlarla bir takım puan uygulamaları sunmaktadırlar. Uygulamada kullanılan bu puanların hem bankalar, hem de ticari işletmeler açısından muhasebeleştirilmesi de önem arz etmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de kredi kartı ile ilgili puan uygulamalarının muhasebeleştirilmesinde bazı belirsizliklerin olduğu da görülmektedir. Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı gereği, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğinden, kredi kartı puan uygulamalarının muhasebe kayıtlarına alınmasıyla mali tabloların gerçeğe uygun bilgi sunması sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, işletmelerin kredi kartları ile kazanmış oldukları puanlar ve bu puanların kullanımlarının, hem işletmeler hem de bankalar açısından nasıl muhasebeleştirileceği konusu incelenmiştir. İşletmelere yön vereceği düşünülerek kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalar örnek verilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Banks present some kinds of advantages to customers like premium, bonus points, gifts etc. in order to offer better credit card services. From accounting view, these bonus points used in practice have important consequences for both banks and commercial enterprises. Hence, in Turkey, there is uncertainity on entering sth in the accounts for bonus points related to credit cards. Due to social concepts of accounting, it is required that not only benefits of specific people or groups but benefits of whole society must be considered for applications in accounting, and arangment and representing the financial tables. Information generating procedure requires realistic, unbiased, and sincere approach, therefore, taking into account of credit card bonuses in accounting process will provide more relaible results from financial tables In this study, accounting approaches for both banks and commercial enterprises related to bonus points earned from credit cards are investigated. Examples from real expenditures using credit cards are analyzed in order to guide commercial enterprises.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :