Cilt: 2 Sayı : 1
2018 Genel Seçimler Öncesi AK Parti-MHP Cumhur İttifakı’nın Seçmen Nezdindeki Toplumsal Algısı
The Social Perception of Electors Regarding People’s Alliance Between AK Party and MHP Before the 2018 General Elections
İsmail Uğur AKSOY

34 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ahmad, F. (2014). Bir kimlik peşinde Türkiye (çev. S.C. Karadeli). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
İsmail Uğur AKSOY