Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka yabancılaşmasının türkiye’deki yerli ve yabancı bankalar açısından karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe yer alan yerli ve yabancı bankalar finansal performansları açısından karşılaştırılmakta ve sektöre yabancı sermaye girişinin bankaların performansı üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Çalışmada yerli ve yabancı bankalar açısından karlılık, etkinlik, likidite ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak çok değişkenli bir lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Analizde 2002-2007 döneminde Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı banka verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda performans göstergeleri açısından yerli bankaların yabancı bankalara oranla daha etkin olduğu ancak özellikle FDG/TA, AKKAR ve FK/TA değişkenleri açısından yabancı bankaların etkinliğinin arttığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the domestic and foreign banks operating in Turkey are compared by their financial performances, and the effects of foreign capital on the performances of the banks are analyzed. A logistic regression analysis using profitability, efficiency, liquidity and risk factors variables are performed using data from domestic and foreign banks. The data was gathered from domestic and foreign banks operating in Turkey during the period of 2002- 2007. The results of the study show that domestic banks are more efficient compared to foreign banks with respect to performance criteria. On the other hand, especially when FDG/TA, AKKAR and FK/TA variables are considered, the foreign bank's efficiency increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :