Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka performansı üzerinde yönetim kurulu büyüklüğünün etkisi

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada banka performansı üzerinde yönetim kurulu büyüklüğünün etkisi incelenmiştir. 2006–2008 yıllarını kapsayan çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 12 özel ve kamu bankası verilerinden yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda banka karlılıkları ile yönetim kurulunun büyüklüğü arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Buna karşın piyasa temelli gösterge olarak kullanılan Tobin's q ile yönetim kurulu büyüklüğü arasında pozitif ve anlamlı sonuçlar görülmektedir. Çalışmada elde edilen önemli bir bulgu da, bankaların halka açıklılık oranı ile karlılık arasında pozitif buna karşın banka risklilik göstergeleri ile performans arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In this paper, the effect of the size of the Board of Directors is examined on bank perform. The data in the study cover 12 private and public banks traded on Istanbul Stock Exchange ranging between 2006 and 2008. The regression and correlation analysis are used in the empirical analysis. The result of the empirical test reveals that, there is a negative and statistically significant relationship between bank profitability and the size of the Board Directors. On the other hand, it is found that there is a statistically significant positive linkage between the Tobin's Q as a Proxy for market and the size of the Board Directors. One of the important findings of this study is that, whereas the relationship between the public offering rates of banks and bank profitability is statistically positive, relationship between bank risk indicators and bank performance is statistically negative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :