Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka bilançolarındaki kredi karşılık kalemlerinin dışa yansıma biçimleri

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1, Artvin Çoruh Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bankalar, kullandırdıkları kredilere belirli oranlarda karşılık ayırarak kredi portföylerindeki değer kayıplarını mali tablolarına yansıtarak olası muhtemel kredi kayıplarına karşı tedbir almış olmaktadır. Bu durum hem bankaların hem de mali sistemin korunması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, vergi kanunlarına göre vergi matrahından indirilmesine olanak bulunan karşılık kavramı incelenmiş, vergi kanunlarında özel olarak kredi karşılıklarının yer bulup bulmadığına bakılarak, kredi karşılığının yeri tespit edilmeye çalışılmış ve kredi karşılıklarının algılanma biçimleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre; bankaların ayırdığı özel kredi karşılıklarının diğer şirketlerden ayrı tutularak ve vergi kanunları dışındaki bir yasal düzenlemeyle vergi matrahından indirilmesi, vergileme ilkeleri açısından uygun görülmemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Banks take steps against possible loan losses by allocating definite rate of allowances to given loans and by representing loan portfolio capital loss in financial statements. This situation is highly important in terms of protection of both banks and financial system. In this study, allowance which can be deducted from tax base due to tax law is analyzed, situation of loan allowances in tax law is determined and evaluations about loan allowances conception is made. Based on results of this study, separating banks' loan allowances from other companies and deducting loan allowances from tax base with a legal regulation other than tax law is inapplicable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :