Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliğine üyelik sürecindeki türkiye’nin yenilik kriterlerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) yolunda uzun yıllardır siyasi bir politika kapsamında ilerlemektedir. Yenilik, üyelik sürecinde ve küresel Dünya'ya entegre olma anlamında önemli bir kriter olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada yenilik kriterlerinin belirlenmesi için literatür taraması yapılmış ve AB istatistik veritabanından veriler elde edilmiştir. Veriler karşılaştırmalı olarak değişkenlere bağlı olarak incelenmiş ve faktör analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Üye ülkeler ile üye olmayan ülkeler arasındaki farkı yaratan değişkenlerin ayrıştırılması için diskriminant analizi icra edilmiştir. Türkiye, kullanılan değişkenler ışığında incelendiğinde AB üyesi ülke olarak sınıflandırılmıştır. Benzerliğin teyit edilmesi için hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizleri icra edilmiş ve sonuçları gösterilmiştir. Sonuçta bulgular tartışılarak Türkiye'nin yenilik politikası ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Turkey is to be on her way to becoming European Union (EU) member with certainty for years. It is standing out that innovation is a remarkable criteria on EU process and as a means of integration to the World. In this study, literature is reviewed for defining innovation criteria and according to thiese defined criteria set data is gathered from EU database. Data is comparatively analyzed up to the variables and evaluated with results of factor analysis. Discriminant analysis is performed for defining discriminating variables between EU member and non-member countries. Turkey is classified as EU country up to the used variables in discriminant analysis. For affirming the result of discriminant analysis, hierarchical and k-means hierarchical cluster analysis methods are performed and results are demonstrated. Finally results are interpreted and some comments are made for Turkey's Innovation Policy with discussion of results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :