Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aşırı kapasite kontrolü ve maliyet analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

En iyi faaliyet seviyesi, işletmenin kapasitesini belirlemede önemli bir ölçektir. Ortalama birim maliyetin en az olduğu kapasite kullanım oranıdır. En az maliyetle üretmek, rekabette işletmeye üstünlük sağlar. Ölçek ekonomilerinde, işletmenin kullanacağı teknoloji, talep miktarını tahmin ve gelecekte olabilecek değişiklikleri dikkate alarak kapasite sınırlarını saptama ile en uygun faaliyet seviyesi belirlenir. Alternatif işletme büyüklükleri belirlenirken, optimal kapasiteye göre düşük veya aşırı kapasitenin oluşması ciddi sorunlara yol açabilir. Düşük kapasite pazar kaybına yol açabilir, aşırı kapasite ise sonra satılabileceği kabul edilerek stokta tutmayı zorunlu kılabilir. Bu tür seçim gerektiren kararların alınmasında faaliyetlerin analiz edilerek değer katmayan faaliyetlerin maliyetlerin ortadan kaldırılmasıyla maliyetler düşürülebilir. Kapasite farklılıkların maliyetlere olan etkisini belirleyerek işletme verimliliğine katkı oluşturulabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The best activity level is an important scale in determining the capacity of an enterprise. The average unit is the rate of capacity usage where the cost is the least. Production with the least cost provides superiority in competion over the other enterprises. In scale economies, the technology the enterprise uses, predicting the demand amount and taking the future probable changes into account will determine the most suitable activity level by determining the capacity limits. While determining the alternative enterprise sizes, formation of low or excess capacity in comparison t optimum capacity may lead to serious problems. Low capacity may lead to loss of market although excess capacity may make it to keep goods in tock due to the idea of selling in future. In reaching a decision necessiating a choice, getting rid of the costs of the activities adding no value may decrease the costs by making the analysis of the activities. Determining the effect of capacity differences on costs can contribute to the officiency of the enterprise.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :