Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ar-ge projelerinin seçiminde grup kararına dayalı bulanık karar verme yaklaşımı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Ar-Ge projelerinin seçimi, firmaların başarısındaki en önemli yatırım kararlarından biri haline gelmiştir. Ar-Ge projelerinin seçimi, değerlendirme süreci çok sayıda nitel ve nicel kriter içerdiğinden oldukça karmaşık bir karar verme problemidir. Çalışmanın amacı, Ar-Ge projelerinin seçiminde grup kararına dayalı bulanık TOPSIS yaklaşımını önermektir. Çalışmada, önerilen modelin literatürde yer alan yaklaşımlara olan üstünlüğünü göstermek amacıyla örnek bir uygulama sunulmuştur. Uygulamada, dört karar verici tarafından 6 kritere dayalı olarak beş alternatif Ar-Ge projesi değerlendirilerek en iyi proje seçilmiştir. Ayrıca, önerilen modelin kriter ağırlıklarındaki değişikliklere olan duyarlılığını görmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, Research and Development (R&D) project selection has emerged as one of the most important investment decisions for the success of companies. R&D project selection is a complex decision-making problem for the evaluation procedures involves multiple qualitative and quantitative criteria. This paper aims to propose the fuzzy TOPSIS model based on a group decision-making process in selecting R&D projects. An illustrative example is presented in this paper to show the effectiveness and robustness of the proposed methodology over the existing quantitative approaches. In this example, five alternative R&D projects are evaluated based on six criteria by four decision makers and the best one is selected. In addition sensitivity analysis is used to see how sensitive the proposed model is to changes in the weights of criteria.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :