Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik ağ süreci yaklaşımıyla en uygun katı atık bertaraf sisteminin belirlenmesi: trabzon ili örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman End. Müh. Bölümü1, Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Katı atık bertaraf etme problemi nitel ve nicel kriterleri bir arada barındırmaktadır. Bu nedenle seçeneklerin değerlendirilmesinde çok kriterli karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Trabzon ili katı atık sorunun değerlendirilmesi için konusunda uzman karar vericilerle görüşülmüş ve en uygun bertaraf etme seçeneği belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece gerçek bir ortamda AAS modelinin kullanılmasıyla ülke genelinde yapılacak çalışmalara ışık tutulacaktır. Bu amaçla belirlenen kriterler; finansal, çevresel olabilirlik, personel yönetimi, toplum algısı ve teknoloji olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Ayrıca, kriterler arası ilişkiler belirlenerek bir ağ modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak, "düzenli depolama, kompostlama ve yakma" seçeneği en uygun bertaraf etme seçeneği olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Disposal problem of solid waste has qualitative and quantitative criteria. For this reason, Analytic Network Process (ANP), being a multi criteria decision making method, was used in evaluation of alternatives. In the study, decision makers, being experts of the subject, were interviewed to evaluate the solid waste problem of the city of Trabzon and it was tried to determine the most appropriate disposal alternative. Thus, it lights the way for the next studies in entire country by using ANP model in a real environment. The criteria, determined for this reason, were classified into 5 groups: financial, environmental feasibility, personnel management, public perception and technology. Besides, a network model was developed by determining the relationships among criteria. Consequently, "landfilling, composting and incineration" alternative was found as the most appropriate disposal option.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :