Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An empirical analysis of the factors determine unemployment in turkey

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, determinants of unemployment for Turkey have been investigated with the help of Johansen Co-integration Method for the period 2000:Q1-2011Q1. According to the findings, a co-integration relation has been founded between variables; increases in confidence index of real sector decrease unemployment rate as expected but increases in the number of collective bargaining agreements for private sector have an increasing impact on unemployment. And according to Error Correction Model's result; the error correction term coefficient (ECt-1) is negative and statistically significant as expected. Eventually approximately 23% deviations from the long-run equilibrium value eliminate in each period.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türkiye'de işsizliğin belirleyicileri, Johansen eşbütünleşme yöntemi yardımıyla, 2000:Q1-2011:Q1 dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; değişkenler arasında eş-bütünleşme olduğu belirlenmiştir. Reel kesim güven endeksindeki artışlar beklenildiği yönde işsizliği azaltırken; özel sektor toplu iş sözleşme sayısındaki artışların işsizliği artırıcı yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Hata düzeltme modelinde, hata düzeltme teriminin (ECt-1) katsayısı negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Buna göre, uzun dönem denge değerinden sapmaların her dönem yaklaşık % 23'ü ortadan kalkmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :