Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altın ile hisse senedi ve enflasyon arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada bir yatırım aracı olarak altın ile hisse senedi, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Analizin gerçekleştirildiği dönem, Ocak 2003 ve Aralık 2011 tarih aralığıdır ve aylık veri kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak altın getirisi ile hisse senedi getirileri, DİBS getirileri, TÜFE ve ÜFE serilerinden hesaplanmış olan enflasyon arasındaki ilişki, regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. İkinci olarak altın ile hisse senedi, DİBS, TÜFE ve ÜFE endeks serileri arasındaki ilişki, serilerin durağanlık testleri ADF ile yapıldıktan sonra eşbütünleşme modelleri arasında yer alan, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Granger nedensellik testi ve Johansen eşbütünleşme testleri yapılarak incelenmiştir. Altın, hisse senedi, DİBS, ÜFE ve TÜFE'yi yönlendiren, uzun vadede dengeye getiren bir eşbütünleşme vektörü bulunup, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu, Johansen eşbütünleşme analizi ile belirlendikten sonra, vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile değişkenlerin kısa dönemli dengeden sapmaları analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları altın getirisi ile hisse senedi getirileri arasında negatif, ÜFE temelli hesaplanmış enflasyon ile pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

This paper examines the short and long term relationship between stocks, bonds, consumer price index (CPI) and production index (PI) by using monthly data from January 2003 to December 2011. First, the dependence of gold return with stock return, bond return and CPI based and PI based inflation is tested by using regression analysis. Second, ADF test is applied to test whether the series are stationary and then Engle-Granger cointegration, Granger causality and Johansen cointegration analysis are applied. Cointegration analysis indicates that series are integrated and there exist a long term relationship between these variables. Since the series are cointegrated, the error correction model (VECM) is applied to see the short-run dynamics. According to regression analysis test results,there is significant negative relation with stocks and positive relation with PI based inflation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :