Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

Nisan-Haziran 2007'de Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili öngörülerinden alanın önde gelen akademisyen ve dergilerine kadar 87 soruya cevap arayan anketin, temel amacı Türkiye’de uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlerin küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumları, siyasi süreçlere katılımları ve disiplinin Türkiye’deki geleceğini değerlendirmekti. Ayrıca, UAİ disiplininin Türkiye’de geldiği nokta ve gelişim yönü, alanın çalışanlarınca görüldüğü şekliyle, ortaya çıkartılmaya çalışıldı.

Survey of International Relations Faculty in Turkey: Teaching and Research Practices, Views on the Discipline and Policy Attitudes

A questionnaire was circulated among the faculty members of International Relations (IR) Departments of universities in Turkey between April-June 2007 to examine whether the developments that have taken place in the wider world since the end of the Cold War had been effect on how the Turkish academics see the discipline and how much they were reflected in their teaching. The questionnaire has 87 questions about participants' personal experiences, their academic preferences, political attitudes and teaching, their foresights regarding the future of the discipline. The main of the questionnaire was to evaluate the attitudes of academics working in Turkey in the field of International Relations about the main issues on the national, regional and global agendas and their participation in the political processes, as well as their ideas about the future of the discipline in Turkey.

Kaynakça

..........