Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altın fiyatlarının imkb 100 endeksi’ne etkisi ve bu etkinin ölçümlenmesi

Yazar kurumları :
Muhasebe ve Vergi Bölümü MYO1, Yönetim ve Organizasyon Bölümü MYO2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Soy metallerin 1B grubunda yer alan altın, değerli madenler içinde toplumun her kesimi tarafından en çok tanınanı ve bilineni olma özelliğine sahiptir. Çalışmada tek boyutlu analizlere nazaran birçok avantajı söz konusu olan panel veri analizi kullanılarak altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı, eğer bir etki söz konusuysa bu etkinin hangi yönde ve büyüklükte olduğunun tespit edilmesi amaçlanmış ve bunun için sabit etki modelleri ile tesadüfî etki modelleri üzerinde durulmuştur. Zaman serisi olarak Ağustos 1995-Mart 2011 dönemi, yatay kesit olarak ise 9 farklı bağımsız değişkenin verileri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda altın fiyatlarının İMKB 100 Endeksi üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı, ancak İMKB 100 Endeksi'ndeki değişimleri açıklayan parametreler arasında yer alan bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda dikkati çeken diğer bir nokta da dış ticaret dengesi dışındaki diğer tüm değişkenlerin İMKB 100 Endeksi'ne etki sıralamasında döviz kurundan daha önde olmasıdır.

Özet İngilizce :

Gold, is placed at the 1B group of rare metals and has the feature of being the most known and recognized metal in every segments of the society. In this study the panel data anaysis which has several advantages compared to one dimension analysis is used and the existence of effects of gold prices on the ISE 100 Index is investigated, and moreover if there is an effect, the direction and magnitude of this effect is aimed to be determined. For this aim the fixed effect models and random effect models are emphasized. As the time series August 1995-March 2011 period and as the horizontal cross section 9 different independent variables' data are analyzed. As a result of these analysis it appears that the gold prices have not a direct effect on the ISE 100 Index, but a factor among the parameters explaining the differences in the the ISE 100 Index. Another point which takes attention at the result of this study is except the foreign trade balance, the all other variables precede the exchange rate in the ranking of effects to the ISE 100 Index.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :