Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab ilerleme raporları çerçevesinde türkiye’deki vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik uygulamalar

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu ya da olumsuz etki bırakan gölge ekonomiyi ("saklı", "yeraltı", "kara" vb.) kabullenmişlerdir. Bu nedenledir ki kayıtdışı ekonomiye sahip olan ülkeler söz konusu bu ekonominin boyutlarını bilmek istemektedirler. Türkiye'de kayıtdışı ekonomiye sahip ülkelerden birisidir. Kayıtdışı ekonomiyle ilgili yapılan son çalışmalardaki tahminler göstermektedir ki Türkiye'de geniş ve gelişmekte olan bir kayıtdışılık söz konusudur. Bu çalışmada özellikle vergi kayıp ve kaçakçılığıyla ilgili Türkiye ve Avrupa Birliğinde ki kayıtdışı ekonomiden bahsedilecektir. Burada belirlenmek istenen nokta vergisel kayıtdışılık açısından "Avrupa Birliği ne istiyor?" ve "Türkiye Avrupa Birliğine entegre olmak için ne yaptı ve yapmak zorunda?". Sonuçlar gösterdi ki Avrupa Birliği bu sorunla ilgili önemli oranda çözüm sağlamış bulunmakta. Diğer taraftan Türkiye'nin bu sorunu çözebilmesi için vergi sistemini ve tekniklerini yenilmesi veya vergi ahlakını yeniden inşa etmesi gibi daha bir çok şey yapması gerekmektedir

Özet İngilizce :

Today, all of the countries accept that shadow economy (or "hidden", underground", "black"…etc) has a big influence on their economic structures, either positive or negative. That's why, the countries which have shadow economy, want to know dimensions of this kind of economy. Turkey is one of the country that has a big dimension of shadow economy. Recent estimates show us Turkey has a very large and growing shadow economy. In this paper we present shadow economy in Turkey and European Union especially according to tax evasion and avoidance. We don't use any approch to estimate the size of the shadow economy. We determine "what does European Union want?" and "what did Turkey do and will have do to entegrate European Union?" about taxational shadow economy. The results indicate that European Union has shadow economy but they solved considerable amount of this problem. On the other side Turkey must have do lots of things to conclude this matter such as renovate tax laws and techniques or rebuild tax morale etc.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :