Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6102 sayili türk ticaret kanunu kapsaminda denetçi sorumluluğu ve borç-alacak hesaplarinin denetimine ilişkin bir öneri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile denetçi ve özel denetçiler kanuni görevlerini yaparken kusurlu bulunmaları halinde denetlenen şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı sorumlu tutulabilecektir. Ayrıca denetçilerin sır saklama sorumluluğu da aynı kanunda denetçilere yüklenmiştir. Denetimde örnekleme usulüyle ana kütleye ilişkin sonuçlar ve raporlar ortaya koyan denetçiler, örneklemin ana kütleyi temsil edememe ihtimali nedeniyle bir kusurlu hareket iddiası ile karşılaşabileceklerdir. Bu çalışmada borçların ve alacakların denetiminde denetçi güvenliğini sağlayacak bir yasal düzenleme önerisi ele alınmıştır. Borç ve alacaklara ilişkin mutabakatların elektronik ortamda ve yasal süreye bağlı olarak düzenlenmesini gerektiren öneri ile denetimin mutabakat sağlanmayan hesaplar üzerinde yoğunlaştırılması beklenmektedir.

Özet İngilizce :

Under the new Turkish Commercial Code No. 6102, auditors and special auditors are responsible for defective performance of their duties to companies, shareholders and creditors. Furthermore, under the same Law, the auditors are responsible for keeping secret. It might be claimed that the auditors, who supply reports and results with regards to the main mass via audit sampling, are responsible for the reason that the audit sampling does not represent the main mass. In this study, a regulatry proposal which secure the auditors in auditing of payables and receivables are discussed. It is expected that the auditing concentrates on accounts aggreed upon by reaching an aggreement with regards to receivable and payable via electironic environment in statutory period. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :