Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

360 derece performans değerlendirme sistemi: askeri imalat işletmesinde yöneticiler üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF1, Erciyes Üniversitesi SBE2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelismelere bağlı olarak günümüz organizasyonlarında insan kaynağı ve onun yönetimi daha da ön plana çıkmıstır. Bu sebeple de organizasyonlarda önemli bir unsur olan bu gücün yönetilmesi için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmıs bir performans değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, bir kamu kurulusunda kullanılan performans değerlendirme sistemi analiz edilmis ve 3600 performans değerlendirme sisteminin uygulanabilirliği arastırılmıstır. Uygulanması düsünülen sistemin tasarımında da halen A.B.D ordusunda pilot çalısmaları devam eden değerlendirme formları kültüre özgü düzeltmeler yapılarak kullanılmıstır. Mevcut sistemin analiz edilmesinden sonra ise uygulanan alan arastırmasıyla 360 derece değerlendirme sisteminin uygulanabilirliği arastırılmıs, sonuçta uygulanan pilot çalısma ile örnek kapsamında sistemin olumlu sonuçlar yaratabileceği görülmüstür

Özet İngilizce :

 In today’s organizations, human resources and its management comes more to the foreground with the advancement in the technology. So as to manage this power which is an important element of the organizations, it is needed to have a performance evaluation system whose reliability and validity have been proven. In this study, the performance evaluation system of a public foundation has been reviewed and applicability of 360 degree performance evaluation system has been studied. In the design of this system to be applied, evaluation forms which are in pilot applications in U.S.A presently, have been used and applied after system analysis process in a public firm as a field working and applicability of 360 degrees evaluation system has been tested by hypothesis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :