Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 european debt crisis and its possible implications on the economies of developing countries: turkey case

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

2008 economic crisis would have several implications on developing countries since developing countries have several inadequacies in relation to institutional adjusments for regulation of their financial markets in european economies. These inadequacies cause important problems in their markets. Investments are the driving power of economies since they create new businesses which provide several benefits to economy such as employment and profit. However, increased debt levels of countries affect countries’ savings and their investments negatively. It also cause an environment of uncertainity for foreign direct investments and increase the level of capital outflow. Increased capital outflow worsens the problem since it results in economic fragility and a more unbalanced level of savings and investments. Turkey, as in the case of other developing countries, have frequenty applied the method of external debt. However, financial crisis in Europe that started brought together important questions on whether sustainibility of debts would be possible in the members of European Union. This study aims to discuss the possible implications of European debt crisis on developing countries in the case of  Turkey.

Özet İngilizce :

2008 ekonomik krizi finansal piyasalarını düzenlemek için kurumsal düzenlemelerle ile ilgili çeşitli yetersizlikleri bulunan Avrupa ekonomileri ile ilişkili olarak gelişmekte olan ülkelerde ciddi etkileri olmuştur. Bu yetersizlikler kendi piyasalarında önemli sorunlara neden olmuştur. Yatırımlar ekonominin itici gücüdür, yeni iş olanakları yaratır ve ekonomiye istihdam ve kâr gibi çeşitli faydalar sağlar. Ancak ülkelerin artan borç düzeyleri yatırımlarını ve tasarruflarını negatif etkiler, aynı zamanda dışarı sermaye çıkışını artırır ve doğrudan yabancı yatırımlar için belirsiz bir ortam oluşmasına neden olur. Artan sermaye çıkışıyla ekonominin kırılganlığı artar ve tasarruf ve yatırım daha dengesiz bir düzeye gelerek sorun derinleşir. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi sık sık dış borçlanma yöntemini uygulamaktadır. Ancak Avrupa’da başlayan finansal kriz beraberinde Avrupa Birliği ülkelerinin borçlarını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda önemli sorular getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Avrupa borç krizinin Türkiye bağlamında ele alınarak gelişmekte olan ülkelere muhtemel etkilerini tartışmaktır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :