DEVLETÇİLİĞİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

Öz Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin devletçilik olarak nitelenen dönemini analiz etmek ve bu dönemin daha sonraki yıllarda Türkiye ekonomisinin gelişimini nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Devletçilik öncesi liberal dönemin genel karakteristiklerine değinilmiştir. Daha sonra devletçi dönemdeki ekonomik ve politik gelişmeler değerlendirilmiştir. Hem iktidar içinde hem de diğer çevrelerde yapılan devletçilik tartışmalarına yer verilerek dönemin bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. Çalışma kısa bir sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.