Ayakta Tedavide Katılım Payı Uygulamasının Hanehalklarının Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarına Etkisi

Öz Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber hastanelerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak için ayakta tedavi katılım payı uygulaması getirilmiştir. Bu çalışmada, katılım payı uygulamasının hanehalklarının ayakta tedavide cepten yaptıkları sağlık harcamalarına etkileri 2003-2013 dönemi için OLS metodu kullanılarak üç farklı model altında incelenmiştir. Bulgularımıza göre; katılım payı reformu hanehalklarının ayakta tedavi için cepten yaptıkları aylık ortalama harcamayı 20 TL civarında düşürmüştür. Ayrıca, kırsal alanda yaşayan hanehalklarının cepten yaptıkları hekim harcamaları katılım payı uygulamasından önce kenttekilere nazaran yüksek seyrederken uygulamanın hemen ardından tam tersi bir durum söz konusu olmuştur.

Kaynakça

Akdağ R, Erkoç Y. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2011. TC Sağlık Bakanlığı, Ankara 2012.

Akinci F, Mollahaliloğlu S, Gürsöz H, Öğücü F. (2012), “Assessment of the Turkish health care system reforms: A stakeholder analysis.” Health Policy, 107(1): 21-30.

Aran MA, Hentschel J. (2012), “Protection in good and bad times? the Turkish green card health program. The Turkish Green Card Health Program”, World Bank Policy Research Working Paper (6178).

Atasever, M. (2014). Türkiye sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık harcamalarının analizi 2002-2013 dönemi. Mehmet ATASEVER.

Baris, E., Mollahaliloglu, S., & Aydin, S. (2011). “Healthcare in Turkey: from laggard to leader.” BMJ, 342, c7456..

Basar, D., Brown, S., & Hole, A. R. (2012). “Out-of-pocket health care expenditure in Turkey: analysis of the household budget surveys” 2002-2008.

Başaran, B. B., & Şahin, İ. (2008), “Türkiye’de Cepten Yapilan Sağlik Harcamalarini Etkileyen Etmenler.” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 319-340.

Damme, W. V., Leemput, L. V., Por, I., Hardeman, W., & Meessen, B. (2004). Out‐of‐pocket health expenditure and debt in poor households: evidence from Cambodia. Tropical Medicine & International Health, 9(2), 273-280.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Raporu 2000, Sağlık Sistemleri: Performans Geliştirme. Genova: Dünya Sağlık Örgütü

Erus, B., & Aktakke, N. (2012). “Impact of healthcare reforms on out-of-pocket health expenditures in Turkey for public insurees.” The European Journal of Health Economics, 13(3), 337-346.

Gruber, J., Hendren, N., & Townsend, R. M. (2014). “The great equalizer: Health care access and infant mortality in Thailand.” American Economic Journal: Applied Economics, 6(1), 91-107.

Mugisha, F., Kouyate, B., Gbangou, A., & Sauerborn, R. (2002). “Examining out‐of‐pocket expenditure on health care in Nouna, Burkina Faso: implications for health policy.” Tropical Medicine & International Health, 7(2), 187-196.

Newhouse, J. P., Manning, W. G., Morris, C. N., Orr, L. L., Duan, N., Keeler, E. B., ... & Brook, R. H. (1981). “Some interim results from a controlled trial of cost sharing in health insurance.” New England Journal of Medicine, 305(25), 1501-1507.

Russell, S. (2004). “The economic burden of illness for households in developing countries: a review of studies focusing on malaria, tuberculosis, and human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome.” The American journal of tropical medicine and hygiene, 71(2_suppl), 147-155.

Scheffler, R. M. (1984). “The United Mine Workers' Health Plan: an analysis of the cost-sharing program.” Medical Care, 247-254.

TIRGIL, A. (2017). “Cost of Health Care and Utilization of Emergency Departments in Turkey.” Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2).

Trivedi, A. N., Moloo, H., & Mor, V. (2010). “Increased ambulatory care copayments and hospitalizations among the elderly.” New England Journal of Medicine, 362(4), 320-328.

Wagstaff, A., Lindelow, M., Jun, G., Ling, X., & Juncheng, Q. (2007). “Extending health insurance to the rural population: an impact evaluation of China's new cooperative medical scheme.” The World Bank.

Xu, K., Evans, D. B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J., & Murray, C. J. (2003). “Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis.” The lancet, 362(9378), 111-117.

Zhang, X., Feng, Z., & Zhang, L. (2003). “Analysis on quality of prescription of township hospitals in poor areas.” Journal of Rural Health Service Management, 23(12), 33-35.

Zweifel, P., & Manning, W. G. (2000). Moral hazard and consumer incentives in health care. In Handbook of health economics (Vol. 1, pp. 409-459). Elsevier.