AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN NE KADAR KARLI?: BİR GENEL DENGE ANALİZİ

Öz Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili tartışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Bunun nedeni Türkiye’nin AB üzerindeki ağır etkilerinin bekleniyor olmasıdır. Bizim çalışmamız, Türk üreticilerinin maliyet yapılarının ve karlılıklarının AB’ye üyelik sonucunda nasıl değişeceği üzerinde durmaktadır. Böyle bir analiz yapabilmek için de Hesaplanabilir Genel Denge Modeli yaklaşımı bir araç olarak kullanılmış ve değişik versiyondaki senaryoların simulasyon sonucu üretilen sonuçları tartışılmıştır. Modelimiz Türk sanayi sektöründeki eksik rekabet şartlarını dikkate almak ve emek sektöründeki vasıflı-vasıfsız ayrımına gitmek suretiyle daha etkin sonuçlar bulmayı hedeflemektedir. Simulasyon sonuçları, bazı bireysel sektörlerin negatif etkilenmesine rağmen genel olarak AB’nin Türk üreticisine olumlu katkılar sağlayacağı savımızı doğrulamaktadır.

Kaynakça

Bekmez, S. (2002) “Sectoral Impacts of Turkish Access to the European Union: A Computable General Equilibrium Analysis” Eastern European Economics, March- April 2002, Vol: 40 No: 2 pp: 57-84.

Bekmez, S, Genc, I. H. and Kennedy, P. L. (2002) “A Computable General Equilibrium Model for the Organized and Marginal Labor Markets in Turkey” Southwestern Economic Review, Spring 2002, vol: 29 No:1 pp: 97-109

de Santis, R. A. and Ozhan, H. G. (1997) “A Social Accounting Matrix for Turkey 1990.” Economic System Research, 9, 281-285.

de Santis, R. A. and Ozhan, H. G. (1995) “The Impacts of a Customs Union with the EU on Turkey’s Welfare, Employment and Income Distribution: An AGE Model with Alternative Labor Market Structures” Inforum Working Papers, Department of Economics of University of Maryland at College Park, n.1.

Gul, F. (1989) “Bargain Foundations of Sharpley Value” Econometrica (57), 81-95

Harrison, G. H., Rutherford, T. F., and Tarr, D. G. (1996) “Economic Implications for Turkey of a Customs Union with the European Union.” World Bank Policy Research Working Papers, n.1599.

Harrison, G. H., Rutherferd, T. F., and Tarr, D. G. (1993) “Trade Reform in the Partially Liberalized Economy of Turkey.” The World Bank Review 7(2), 191-217.

Kose, A. H. (1996) “Gumruk Birliginin Turkiye Ekonomisi Uzerine Etkileri: Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Calismasi” (The Impacts of the Customs Union on the Turkish Economy: A Computable General Equilibrium Analysis) Unpublished Ph.D. Dissertation, Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara.

Mercenier, J. and Yeldan, E. (1997) “On Turkey’s Trade Policy: Is a Customs Union with Europe Enough?” European Economic Review 41, 871-880.

Musto, S. (1990) ΑTurkey and the European Community: Policies, Problems, and Future Aspects,≅ in Institutional Aspects of Economic Integration of Turkey into the European Community, Evin, A. and Denton, G., eds, Verleg Weltarchiv GmbH: Hamburg.

Rutherford, T. F. (1999) “Applied General Equilibrium Modeling with MPSGE as a GAMS Subsystem: An Overview of the Modeling Framework and Syntax” Computable Economics, 14, 1-46.

Sadoulet, E. and de Janvry, A. (1995) Quantitative Development Policy Analysis. Johns Hopkins University Press: London.

Togan, S. (1994) Foreign Trade Regime and Trade Liberalization in Turkey During the 1980s. Ashgate press: England.

Yeldan, A. E. (1997) “Financial Liberalization and Fiscal Repression on Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets.” Journal of Policy Modeling 19(1), 79-117.

Yeldan, E. A. (1986) ΑA Computable General Equilibrium Models for Development Policy Analysis.≅ Analysis.≅ Economic Development Center, University of Minnesota, Department of Economic, and Applied Economics, Minneapolis. March, 1-69.