Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 139 - 176 2018-07-14
Urban Structure of Constantinople as a Christian Capital
Bir Hristiyan Başkenti Olarak Konstantinopolis'in Kentsel Kurgusu
Melike ÖZYURT,Nuran KARA PİLEHVARİAN
23 261

Anahtar Kelimeler

Akyürek, E. (1997). Bir Orta Çağ Sanatı Olarak Bizans Sanatı. E. Akyürek (Dü.) içinde, Sanatın Orta Çağı: Türk, Bizans ve Batı Sanatı Üzerine Yazılar (s. 71-87). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Melike ÖZYURT
Nuran KARA PİLEHVARİAN