Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rüşdiye mekteplerinde tarih dersi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nde XVIII. ve XIX. yüzyılda ıslahat hareketleri bütün alanlara yayıldığı gibi kendini eğitim alanında da göstermiĢtir. Askeri alanda Hendesehâne, Mühendishâne-i Bahrî-i ve Berrî-i Hümâyûn açıldıktan sonra sıra rüĢdiye mekteplerine gelmiĢtir. Ġlk rüĢdiye mektebi olan Mekteb-i Maârif-i Adlî 1839 yılında açılmıĢ ve bundan sonra rüĢdiyeler ülke geneline yayılmıĢtır. RüĢdiye mekteplerinin eğitim öğretim hayatına katılmasıyla birlikte dersleri ve programları da çeĢitli sebeplerle sık sık değiĢtirilecek konuların baĢında gelmiĢtir. Bu derslerin içinde olan tarih dersi de bu değiĢimlerden nasibini alacak ve rüĢdiyeler ortadan kalkana kadar bu konu devam edecektir.

Özet İngilizce :

As reformation movements extended to all areas, it showed itself on education area in the Ottoman Empire in XVIII. and XIX. centuries. After Hendesehâne, Mühendishâne-i Bahrî-i and Berrî-i Humayun were opened; it was the time to found rüshdiye mektebs. Mekteb-i Maârif-i Adli, the first rüshdiye mekteb was opened in 1839 and after that rüshdiye mekteb spread on countrywide. As they entered into education system, their lessons and syllabuses became the issues on which the most frequent changes were made. History, one of these lessons, would get its share from these changes and this matter would continue until they were closed

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :