Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyano ve öncüllerinin ( klavikord, klavsen) icra sanatı tarihindeki rolleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Piyanonun tarihsel gelişimini incelemek, doğuşundan günümüze kadar ge-çirdiği aşamaları analiz etmek, piyanonun, günümüzde daha iyi anlaşılmasını sağ-lamaktadır. Ortaçağ Avrupası’nda dört telli monokord ile başlayan bu gelişim, müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ‘klavikord’ ve ‘klavsen’ çalgısı ile teknik evrimini sürdürerek, kronolojik olarak devam etmekte ve günümüz piyano-suna dayandırılmaktadır. Dökme demir tekniğinin piyanoya kazandırdığı gelişim, anlam itibariyle, bu çalgıda, zengin ve gür bir ses olanağı meydana getirmektedir. Zamanla gelişim gösteren çift maşalı mekanizmanın da, piyanonun teknik gelişiminde yararlar sağ-ladığı bilinmektedir. Pedalların gelişimi ise, piyano müziğine, yeni bir renk, yeni bir ses kazandırmaktadır. Besteci açısından düşünüldüğünde ise, bu enstrümanda sağlanan teknik gelişmeler, bestecinin, piyanoya kazandırdığı yeni birtakım farklı-lıkları da beraberinde getirmektedir. Piyanonun, her çeşit müziğin çalınmasına olanak sağlayan bir yapıda olması, onun, evrensel bir çalgı olmasını sağlamaktadır. Bu dinamizm, bestecilere ilham kaynağı olmakta, virtüözite tekniğini geliştirmekte ve konser salonlarında önemli bir yer edinme özelliğini mümkün kılmaktadır. Sanat tarihini de alt üst eden bu çalgının serüveni, piyanonun ortaya çıkış sürecinde, birbirinden bağımsız şekilde rol oynayan üç ülkenin, İtalya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla başlamaktadır. Bu serüven, makale içinde yer alan tabloda, sistematik olarak açıklanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Analyzing the stages in the diachronic development of the piano from its origin to the present day makes it is possible to understand the piano better. This diachronic development beginning with the four stringed monochord in the Medieval Europe, continued its technical evolution with clavichord and harpsichord, the integral part of the music culture, and developed into the instrument closer to that which we know today. The development was sophisticated by the cast iron technique which brought in the rich and rotund voice. Diachronically developed mechanism, double fork benefited the technical development. Along with the development of the pedals on the piano enriches the piano music with a new color, a new voice. From the point of view of the composer, the technical developments of the piano accompanied the novel variety he or she brought about. Its structure which makes it possible to play every genre of music makes it universal. This dynamism becomes a source of inspiration for the composers, develops the technique of virtuosity, and makes it possible to have an important place in concert halls. Turning the history of art upside down, the adventure of this instrument began with the involvement of the three countries, Italy, Germany, France each playing roles in the process of its emergence independently of each other. This adventure is explained sistematically in the table in the article.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :