Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paris ulusal güzel sanatlar yüksek okulu (école des beaux art's ) ve sanat eğitimi ve tarihimizdeki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Rönesans ve onun dayandığı antik kurallar, akademik sanat eğitiminin temeli olmuĢ ve yüzyıllar içinde Ģekillenerek günümüze gelmiĢtir. Bu kurallar ile ilk karşılaştığımız dönem olarak genelde 19. yüzyıl gösterilse de Avrupa sanatı ile tanıĢmamızı 15. yüzyıla kadar geri götürebilmemiz mümkündür. 15. yüzyılın sonlarında, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından batılı ressamların Osmanlı topraklarına gelmeleri sağlanmıĢ ve kendisinden sonra gelen sultanların çoğu da bu gelişmeyi destekleyen çalışmaları sürdürmüşlerdir. Yurt dıĢından sanatçıların gelme sürecinden sonra, Osmanlı devletinden de eğitim almak üzere yurt dıĢına sanatçılar gitmeye başlamıştır. Sanatçılarımız gittikleri akademiler arasında Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu da bulunmaktadır. Daha sonra programı ile Sanayi-i Nefise Mektebi‟ni etkileyen bu okul sanat eğitimi tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Sanata eğilimi olan gençlerin eğitim almaları için yurt dıĢına gönderilmeleri sonucu olarak, ülkede sanat eğitiminin eksikliği hissedilmiĢ ve Osman Hamdi Bey tarafından sanat eğitimi veren ilk Akademi olarak Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmuĢtur. Sanayi-i Nefise Mektebi'nde sanat eğitimi almaya baĢlayan öğrencilerin kendilerini geliĢtirmek için yurt dışına gitmeleri ve Avrupa'nın çeĢitli ülkelerinde resim eğitimi almaları kolaylaşmıştır. Avrupa'da eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönen sanatçılar, bilgilerini aktarmak için Türkiye'deki okullarda göreve baĢlamıĢlardır. Bu sanatçılarımız aynı zamanda ülkemizin ilk milli sanat eğitimcileridir. Sadece öğretmen olarak çalıĢmakla yetinmemişler, batıda geliĢim sürecini tamamlamıĢ ya da yeni oluşmaya başlamış alanları da öğrenip Türkiye'deki öncüleri olmuĢlar ve diğer sanatçılara da aktarmışlardır.

Özet İngilizce :

Renaissance and the ancient laws that Renaissance was based upon became the basis of academic art education and has come up the present time having been shaped throughout centuries. Although it is usually mentioned that 19th century is the period that we first encountered such laws, it is also possible to mention that our encounter with European art goes back to 15th century. At the ends of the 15th century, Fatih Sultan Mehmet invited western artists to the Ottoman Empire and the other sultans coming after him supported and continued this devolopment. After a short time, artists from Ottoman empire began to go abroad, too. Between the academies of artists gone National Fıne Arts School of Paris also. Then, with the school that affect the Sanayi-i Nefise School art education has an important place in our history. As a consequent of the talented young exchange, the lack of art education in the Ottoman Empire was noticed and Sanayi-i Nefise Mektebi (School of Fine Arts) was founded by Osman Hamdi. Sanayi-i Nefise Mektebi facilitated the students, who were having art education in Turkey, going Europe to have painting education. After completed their education, the artists retumed home and not only began to work as teachers at schools in Turkey but also became the leader of new movements they learnt in Europe and passed their knowledge to their colleagues.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :