Çin’in İsviçre’deki Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Bir Değerlendirilmesi

Çin önemli bir dış yatırım kaynağı olarak ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılarda küresel yatırımcı olarak Çin’in stratejilerinin kaynak arayışından İsviçre gibi karmaşık ve rekabetçi pazarlara doğru yeniden biçimlendiği görülüyor. Çin’in İsviçre’deki yatırımları görece küçük ancak hızla artıyor olması bu konuyu teorik ve uluslararası işletme perspektifiyle araştırmayı önemli kılıyor. Bu çalışma Çin’in İsviçre’deki yeni yatırımlarına, motivasyonlarına, bunların farklı olduğu taraflara ve kaynak ve yetkinliklerine odaklanıyor. Benzer şekilde Çin yatırımlarının İsviçre için sunduğu tehdit ve fırsatlarda tartışılıyor.

An Assessment of Chinese Foreign Direct Investment in Switzerland

China has emerged as an important source of foreign direct investment (FDI). In recent years, we have witnessed the reconfiguration of China’s strategies as a global investor, moving from resource-seeking investment into more sophisticated and competitive market-sites for FDI such as Switzerland. Although Chinese FDI in Switzerland is still relatively small in magnitude, its rapid growth is worthy of reflective assessment from both the theoretical and international business perspective. This paper focuses on Chinese investment into Switzerland giving particular consideration to the assessment of these new entrants, aspects related to drivers and motivators, elements of difference, and considerations of resources and capabilities. Likewise, the challenges and opportunities for the Swiss economy stemming from Chinese investment are addressed.

Kaynakça

....