Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mizah içerikli canlandırmalarda biçim ve hareket

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

İçerisinde asiliği ve boyun eğmezliği barındıran, eleştirel yapısıyla var olan düzeni yıkma ve insanlık için daha iyi bir yaşam olanağı kurma çabası içinde olan mizah, canlandırma sanatının ilk yıllarından beri yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Mizah İçerikli Canlandırmalarda Biçim ve Hareket başlıklı bu çalışmada, canlan-dırmanın ilk yıllarından bu güne gelene değin üretilen canlandırmalar incelenmiş, biçim ve hareketin komik olana ulaşmak adına ne kadar önemli olduğunun farkına varılmıştır. Biçim ve hareket konusunda uygulanan farklı yöntem, teknik ve yakla-şımlar üzerinde durulmuş, kullanılan malzemelere değinilmiş ve mizahın kullanımı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Humour that holds into rebelliousness and challenging, tries to change available system and to set better lives for human being has been used since the early years of animation art. In this article, titled as “Form and Transaction in Humour-nature Animations”, animations that have been created since the early times have been examined and the importance of form and action has been discovered. Different methods, techniques and approaches being practised in form and action scope have been examined, materials being used have been mentioned and the use of humour has been tried to be understood.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :