Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mitolojik ve figüratif açıdan beyoğlu çiçek pasajı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum Müze Müdürlüğü 25100/Erzurum1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul’da ve hatta Türkiye’de benzerleri olmayan kat, sistem, malzeme ve mimari unsurları bakımından XIX. yüzyılın han ve pasajları, batılılaşma sürecinde Beyoğlu’nda yapılmış özel yapılardır. XIX. yüzyılda birçok mimari yapıda ve yenilik hareketinde yabancı mimarların etkisi olduğu gibi, Beyoğlu pasajlarında da aynı etki görülmektedir. Beyoğlu; Balyan’lar, Fossati kardeşler, Smith, Vallaury, d’Aranco, Barborini ve Mongeri gibi kimi yerli, kimi yabancı mimarlar tarafından XIX. yüzyılın birbirini izleyen Neoklasik, Eklektik ve Art Nouveau üslup tarzındaki yapılarla donatılmıştır. Durumun böyle olmasıyla birlikte resmi politikanın da bu yönde oluşmasının sonucu olarak, yeni bir kimlik ve biçim kazanan bölgede, bina cephelerini süsleyen pek çok ayrıntıda da doğal olarak batı etkili figürler kullanılmıştır. Bu figürler arasında karyatitler, antik kökenli kabartma şeklindeki büstler ve masklar, Neoklasik üslupta tekrar uygulama alanı bulmakla birlikte Antik Yunan mitolojisinin heykel sanatında tekrar değerlendirildiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

Khans and arcades of the XIX. century are the special structures built in Beyoğlu in the process of westernization in terms of floor, system, materials and architectural elements which are not seen in Ġstanbul, even in Turkey. As well as that the effects of the foreign architects are seen on many architectural structure, and innovation in XIX. century, same effect is seen on arcades of Beyoğlu. Beyoğlu has equipped with structures which have Neo-classical, Eclectic and Art Nouveau-style by some native and foreign architects such as Balyans, Fossati Brothers, Smith, Vallaury, d'Aranco, Barborini and Mongeri in XIX. century. Resulting from this case and as a result of official policy developed in this direction, naturally, western figures have been used on details on frontispiece of buildings in the region that wins a new identity. Caryatids, anaglyphic busts and masks which have ancient origin in these figures find application field in Neoclassical style and they are reevaluated in the art of sculpture of Ancient Greek mythology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :