Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya sahip ata (tahir ile zühre) mescidi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu Selçuklu Döneminin en uzun kariyerine sahip politik kişiliklerden biri olan Sahip Ata Fahreddin Ali, yaklaşık 40 yıllık devlet görevi sırasında döne-min en önemli yapılarından bazılarının da baniliğini üstlenmiştir. Sahip Ata, inşa ettirdiği günümüze ulaşan onyedi, bugün var olmayan on yapısıyla, dönemin yöne-tici grubu içinde en fazla bina inşa ettiren kişidir ve bu haliyle “Ebu’l-Hayrat” un-vanını da hak etmektedir. Onun yapıları, bugünkü durumlarıyla tekil yapı olarak görülebilir. Ancak çalışmalarımız, bu binaların aslî hallinde bir külliye fikri çevre-sinde planlandıklarını göstermektedir. ‘Tahir ile Zühre’ diye de bilinen Konya Sa-hip Ata Mescidi, Çeşmesi, Karamanoğulları tarafından yıkılan Darü’l-Huffazı ile birlikte Sahip Ata’nın Konya Kalesinin Çeşme Kapısı civarında yaptırdığı bir baş-ka külliyesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sahip Ata Fahreddin is one of the characters who had the longest political career in Anatolian Seljuk period. Sahip Ata, who had all the important assignments during his governmental job for approximately forty years, is the patronage of some of the most important magnificent buildings. Sahip Ata is the one who has ordered the most numerous buildings to be constructed in this administrator group with his 17 existing buildings and 10 buildings in addition to these whose existence we have learned from publications and he deserves the title ‘Ebu’l Hayrat’. As we look at the situation of existing buildings of Sahip Ata, it’s clear that they are singulars. As a result of our work, it’s understood that those buildings were planned within an idea of a Külliye. The Mescid of Sahip Ata known today as “Tahır and Zuhre”, with its fountain and (Darü’l- Huffaz) which is demolished at the time of Karaman Emirate, composed another Külliye of Sahip Ata near the Fountain Gate of Castle of Konya.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :