Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanos (korkuteli)da 1349-1351(750-752) tarihleri arasında hazırlanmış tezhipli iki yazma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

13. yüzyılın sonlarına doğru, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıf1amasıyla, siyasi güç, bağımsızlıklarını ilan eden Anadolu beylikleri tarafından paylaşılır. Bu beyliklerden bir tanesi de Isparta, Eğridir ve havalisinde kurulan Hamidoğulları beyliğidir. Hamidoğul1arı beyliğinin yönetimi zamanında bölgede bir çok mimari eser yapılmıştır. Ancak bu heyliğin kitap sanatlarıyla ilgili faaliyetleri hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bulunan ve çalışmamıza konu olan iki adet Mirsad'ül İbad yazması, hattat Muhammed bin Mukarrib tarafından, 1349-1351 tarihleri arasında jstanos' da beylik mensuplannın okumaları için istinsah edilmişlerdir. Beylikler devrinin en önemli kültür ve sanat merkezi Konya'dır. Bu şehirde hazırlanan yazmalar, ihtişamlı tezhiplerle bezenmişlerdir. Yazımıza konu olan eserler ise, Konya tezhiplerinden farklı olarak basit bir şekilde hazırlanmışlardır, dolayısıyla taşra sanatının temsilcileri olarak değerlendirilmelidirler.

Özet İngilizce :

Through the end of the 13th century, with the weakness of Anatolia Seljuk State, the political power is shared by Anatolia Beyliks who informed the ir independence. Of these, the one which is known as, Hamidoğul1an founded in Isparta, Eğridir and İts surrounding. During the govem of Hamidoğul1an, a lot of architectural works have been built. Yet, we have hardly had enough knowledge about the activities related to the art of the book of this beylik.The two manuscripts, named Mirsad~ül İbad, located in Süleymaniye Library, have been ccopied by the copiest Muhammed bin Mukarrib, between 1349-1351 so that the members of the beylik coulcl read. Konya is the most significant, cultural and art centre in Beyliks period. The manuscripts produced in this city are omamented with magnificant illuminations. The works dealt with in our writing, as different from illuminations produced in Konya, have been arranged in a simple way, so theyare to be evaluated as representatives of local art.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :