Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde çalgı öğrtimindeki performansın değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik eğitiminde psiko-motor davranışların kazandırılması sürecinin değerlendirilmesi üzerindeki çalışmaların sınırlı olması ve ölçme araçlarının kullanılmaması nedeni ile objektif ölçmelerin yapılamadığı, dolayısı ile değerlendirmelerin verimli olmadığı görülmektedir. Objektif ölçmelerin yapılamaması nedeniyle, öğrenci performanslarının aynı ölçüde değerlendirmelere yansımadığı gözlenmektedir. Araştırma, çalgı eğitiminde kazandırılması gereken davranışlar ve bu davra-nışların ölçüt alındığı ölçek formu ve bu formun uygulanabilirliği üzerinde odakla-şacaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma; 1.Çalgı eğitiminde değerlendirme yapan kişilere önerilebilecek “performans değerlendirme formuna”(PDF), 2. Önerilen formun(PDF) gerçek ölçme durumlarında daha nitelikli olarak kullanılabilmesi ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

An evaluation of the departments of the performance in instrument teaching at the departments of fine arts education: Evaluations appear to be fruitless due to the limited number of the studies evalueting the process of gaining pyscho-motor behavior in musical instruction and inability to make objective measures because of measuring instruments not being used. This case brings with it the result that students' performances are not reflected in the evaluations on equal terms. This study is intended to focus on the behaviour to give the students for instrumental instruction on the criteria form tried for this behaviour, and on the applicability of this form. A survey method is used in the research The following studies are included in this study; 1.Performance evaluation form to suggest in instrumental instruction. 2.Comparison with the previously mode studies and the suggested form; and suggestions for the aplication model. 3.The consistency of evaluation processes according to the form covering the students, scholars and measuring techniques.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :