Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Germir evlerinin giriş kapı tasarımları üzerine tipolojik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Germir evlerinin girişleri biçimleniş ve detayları ile en önemli sivil mimari unsurlarından biridir. Batılı etkileriyle birçok tarz ve bunların seçmeci biçimde kullanıldığı üslupların görüldüğü bu girişler genellikle 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Girişleri oluşturan söveler, profiller, alınlıklar, konsollar, kemerler ve sütunlarla cephelere çok önemli sembolik anlamlar yüklenmiştir. Var olan bu mimari değerlerin hızla yok olduğu ve korunması gerektiği bilincinin oluşması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The entrance of Germir houses areone of the most important the civil architectural element that both shapes and details. The examples have been with the Westernisation effec, a lot of styles and their eclectic versions can be seen. Generally the examples goes back to the end of the 19. centruy.The facade ıtself are in close relation ship with materials and architectural elements. Profiles, pediments, consoles, arches, columns, plastersare using for sembolik meaning on facades. These study shows that even thoug the architectural values that deteriooration and its are necessary to preserve them. If the article provides any help to evolve such a consciousness, it will have reached its aim.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :