Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaşlaşma sürecinde sanayi-i nefise mektebi’nin kuruluşu ve asker ressamların bu okuldaki eğitim faaliyetleri üzerine bir değerlendirmee

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilimi Yüksek Lisans Öğr
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Orta Asya‟dan başlayıp Avrupa‟ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkilerini günümüze kadar sürdüren Türk sanatı çok zengin kültür katmanlarından oluĢmaktadır. Kuşkusuz bu katmanların en önemlilerinden birisi de Osmanlı sanatıdır. Osmanlı sanatının çağdaşlaşma sürecinde Sanayi-i Nefise Mektebi‟nin kuruluşu ve burada görev yapan asker ressamların eğitim faaliyetleri ile sanat eğitimine katkıları bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Dönemin çağdaş kurumlarından olan ve Batılı resim teknikleri ile eğitim veren Mühendishaneler ve Harbiye‟den mezun olan Ferik ibrahim Paşa (1815-1899), Ferik Tevfik PaĢa (1815-1866), Halil Paşa (1857-1939), Sami Yetik (1878-1945), Ali Sami Boyar (1880-1967), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Hikmet Onat (1885-1977), Celal Esat Arseven (1875-1971) gibi ressamlar, ressam kimlikleri yanında eğitimci kimlikleri ile de ön plana çıkmıĢlardır. Osmanlı ülkesinde çağdaş sanatın kurucuları olarak da kabul edilen bu ressamlar, Sanayi-i Nefise Mektebi‟ndeki eğitim faaliyetleri ile çağdaĢlaĢma sürecinde lokomotif rol üstlenmiĢlerdir

Özet İngilizce :

Turkish art, which was started from middle asia and continued to europe in the vast geographic region and have effects even today, consists of very rich culture layer. Of course,one of the most important layer of this is Ottoman art. In the becoming contemporary period of Ottoman art; opening Sanayi-i Nefise Schools,and soldier painters education activities and their contributions to the art educations take an important part in this period. Engineering office which was contemporary institution in that period and educated people in Westerner paint tecnique. Ferik Ġbrahim PaĢa (1815-1899), Ferik Tevfik PaĢa (1815-1866), Halil PaĢa(1857-1939), Sami Yetik (1878-1945), Ali Sami Boyar (1880-1967), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Hikmet Onat (1885-1977), Celal Esat Arseven (1875- 1971). These painters have come to top, as they have both painter identifications and educator identifications. These painters at the same time was accepted the founders of contemporary art in the Ottoman country, they undertook the leading roles in the contemporaring period with their activities in the Sanayi-i Nefise school. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :