Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir minyatürden hareketle isfahan okulu ve rıza abbasi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilahiyat Fakültesi islâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
957
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Isfahan okulunun en önemli temsilcilerinden olan Rıza Abbasi’nin ―Çizme Giymekte Olan Genç‖ konulu tek yapraklı minyatürü ele alınmaktadır. Rıza Abbasi’nin hayat evreleri ve eserlerinin özelliği adı geçen minyatürün anlaĢılmasına ışık tutmaktadır. Eserin Rıza Abbasi’nin hayatının son dönemine ait oluĢu, onun minyatür sanatına bakışını özetler niteliktedir. Bu minyatürde çizme giymekte olan bir genç ve ona yardım etmeye çalıĢan bir erkek konu edilmektedir. Eserin çevresi küçük bir ağaç, bulut motifi, içerisinde çiçek olan kartuĢlar ve orijinal yazılarla süslenmiĢtir. Rıza Abbasi’nin minyatürleri dünyanın değiĢik bölgelerinde ve özellikle batıda yapılan müzayedelerde sergilenmekte ve satılmaktadır. Ayrıca sanatçının birçok eseri değişik müzelerde sergilenmektedir. Envanter defterinde, üzerinde çalıştığımız eserin geçmişhareketleri için bilgi yer almamaktadır. Muhtemelen bu eser yukarıda işaret ettiğimiz müzayedelerden satın alınmıĢ ve önemi sebebiyle iyi korunmuĢtur.

Özet İngilizce :

This article studies a miniature entitled ―A Young Man Wearing Boots‖ by Riza Abbasi, one of the most important representative of the School of Isfahan. Phases of Riza Abbasi's life and features of his works sheds light on understanding of the above – mentioned miniature. Since it belongs to the last of his life, it summarises his view on the art of miniature. The work portrays a young wearing his boots and a man who helps him. The frame of the miniature is decorated by a small tree, a cloud pattern, cartridges with flowers and original calligraphies. Riza Abbasi's miniatures are displayed and auctioned in various parts of the world, especially in the west. Furthermore, many works of the artist are exhibited in several museums. There is no record of past movements of the miniature in the inventory book. It is probably bought in an auction and preserved very well for its importance. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :