Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı : 3 Sayfalar 38 - 54 2017-10-02
The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout: A Research in the Public Sector
Duygusal Zekâ ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Kamu Sektöründe Bir Uygulama
F. Gökçe HERECE,İrge ŞENER
19 261

Anahtar Kelimeler

Ak Sütlü, S. (2013). Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2 Ekim 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : orcid.org/0000-0002-5545-1082Yazar: F. Gökçe HERECE

Orcid : orcid.org/0000-0002-1876-9411Yazar: İrge ŞENER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2017


Makalenin Yazarları
F. Gökçe HERECE
İrge ŞENER