Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 49 - 71 2017-06-13
ECONOMIC GROWTH EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
Yasemin KESKİN BENLİ,Ersin YENİSU
24 261

Anahtar Kelimeler

Abbes, S. M., Mostefa B., Seghir G. M., Zakarya G. M. (2015). Causal Interactions between FDI, and Economic Growth: Evidence from Dynamic Panel Co-Integration. Procedia Economics and Finance, 23, 276-290.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Yasemin KESKİN BENLİ
Ersin YENİSU