Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adıyaman besni ilçesi incearaplar köyü’ndeki mezar taşları

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Ölümden sonraki yaşama inanan insanoğlu, öldükten sonra da unutulmamayı arzulamış ve bunun bir gereği olarak da varlığını ebedi kılmak istemiĢtir. Bu nedenledir ki insanoğlu, aynı zamanda inancıyla da bağdaştırmak suretiyle kendini gelecek nesillere aktarmanın yollarını aramıştır. Bu yollardan biri de, mezarını ve dünya hayatını mezarında sembolleştirmiştir. Bu sebeple Orta Asya‟daki ġaman inancının bir devamı olarak iran ve Azerbaycan yoluyla Anadolu‟ya yerleĢen ve günümüzde dahi yaşatılmaya çalışılan “balbal” veya “taş heykel” olarak da adlandırabileceğimiz mezar taĢları, Adıyaman ve civarında da karĢımıza çıkmaktadır. Adıyaman‟ın Besni ilçesine bağlı Ġncearaplar Köyü‟ndeki tarihi mezarlık içerisinde, aynı geleneği devam ettiren mezar taşı uygulamaları görmekteyiz. Özellikle baş taşları, ölen kiĢinin cinsiyet ve ölmeden önceki hayatları hakkında bilgi vermeleri açısından önem taĢımaktadırlar. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mankind believing life beyond does not tolerate being forgotten after death, so he wishes to be cherished the memory of him. Hence, humanbeing searches many ways which transfer his being to the next generations by associating with his belief. One of these ways is to open his grave and daily life for onlookers. Therefore, garvestones which are tried to keep alive today and have rooted through Iran and Azerbaijani by being the continuation of Shamanist belief and can also renamed as „‟balbal‟‟ or „‟stone statue‟‟ are seen in Adıyaman and its surroundings. We see the examples of gravestones that proceed the same tradition in Ġncearaplar Village in Conty of Besni, Adıyaman. Especially Stones are settled on the head are important for reflecting the gender and previous daily life of death person.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :