OSMANLI MEBUSLARININ AVRUPA SEYAHATİ (1909)

Öz Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte devletin yeni dış politikasını tanıtmak ve Avrupa devletleri ile dostane ilişkiler kurmak amacıyla Osmanlı Mebusan Meclisi'nden bir grup milletvekili 1909 senesinde İngiltere'nin daveti üzerine bu ülkeye gitmiştir. Osmanlı heyeti İngiltere'ye giderken Paris'e de uğramış . ve Fransız Parlamentosu'nda kabul edilmiştir. Ardından İngiltere'ye geçen mebuslar burada çok iyi karşılanmışlar ve başta İngiltere Kralı VII. Edward . olmak üzere birçok üst düzey devlet adamı, parlamenter ve iş adamlarıyla görüşme fırsatı bulmuşlardır. Yapılan görüşmelerde İngilizler, Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet'in ilanından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Ayrıca heyet, İngiltere'nin birçok şehrini gezmiş, bu şehirlerde yaşayan ve ticaretle uğraşan Osmanlı vatandaşlarıyla da görüşme fırsatı bulmuştur. Gezinin ardından Osmanlı parlamento heyeti ardından iyi intibalar bırakarak yurda dönmüştür.