CUMHURİYET'İN İLK BOLU VALİSİ AHMED FAHREDDİN

Öz Osmanlı Devleti'nin son döneminde Mutasarrıflık haline gelen Bolu, Cumhuriyet'in ilanından hemen önce Vilayet şeklini almıştır. 1923 yılı itibarı ile Bolu Vilayeti Merkez, Düzce, Mudurnu, Göynük, Gerede'den meydana geliyordu. çağa, Dörtdivan, Akçaşehir, Üskübi Kıbrısçık, Seben gibi merkezler de büyük yerleşim yerlerini teşkil ediyordu. Bu itibarla yörenin ilk valisi, daha öncede Mutasarrıf olan Ahmed Fahreddin Bey olmuştur. Hukuk eğitimi almış olan Fahreddin Bey, Milli Mücadele döneminde TBMM yanlısı bir politika takip etmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile temaslarını büyük bir heyecan içerisinde gerçekleştirmiştir. Bolu'da yaptığı faaliyetler, Onun farklı bir idareci görüntüsü ortaya koyduğunu göstermektedir. Halk ile bütünleşen bir idare tarzı, Fahreddin Bey'in bu konundaki farklılığım göstermektedir.